2016 – et rosa år

2016 – et rosa år

Texcons medlemsbutikker hadde totalt sett nullvekst i 2016. - Selv om avstanden internt i kjeden kan være betydelig, er det første gang på mange år vi opplever nullvekst i sammenlignbar butikkomsetning, sier administrerende direktør Paul Bukier i Texcon.

– Det er for tidlig å si noe om resultatene, men flat omsetningsutvikling og økende likviditetspress gir noen indikasjoner. Ikke helt rødt, men heller ikke helt svart, derfor rosa. Vi håper at kostnadene mange steder er under kontroll, hvis ikke er situasjonen lite lystig for mange, sier Bukier.

– Mange gjør det fremdeles bra omsetningsmessig, men kjeden har aldri hatt høyere volumer utestående på 60, 90 og 120 dager enn vi har nå og det er jo et varsko til noen enhver, fortsetter han.

– Er dette en stor utfordring for dere?

– Nei, en av våre oppgaver har alltid vært og er å være bank eller finansieringsinstitusjon om du vil. På mange måter fungerer Texcon som oljen i maskineriet for mange aktører i bransjen, både på butikk- og leverandørsiden. Vår finansielle kompetanse, økonomisk styrke, gode rutiner og oppfølging, gjør oss i stand til å være ekstremt tett på og gir oss meget god kontroll. Vi kommer tidlig i inngrep med de som har betalingsproblemer og oppleves nok som mer løsningsorienterte enn andre tradisjonelle finansieringsinstitusjoner.

I 2016 og hittil i år har vi ikke hatt tap over hodet, men ting skjer fortere og mer uventet nå enn før, så vi fokuserer mer enn noen gang på betalingsevne og sikkerhet, sier Bukier.

– Hva betyr det fremover?

– For mange betyr det at kostnadene nok en gang må gjennomgås. Driftskostnader, innkjøpsvolumer og leverandørsammensetning må vurderes kontinuerlig og kanskje sees på med nye øyne. Vi oppfordre våre medlemmer til å handle fornuftig og nøkternt og tenke mer økonomi fremover. Dette er beklageligvis noe som ikke alltid blir like verdsatt hos enkelte leverandører, men på den annen side er det fint å ha kunder også i fremtiden, avslutter Bukier.

 

Kilde: Tekstilforum