E-læring

Texcon lanserer i samarbeid med nettlæringspesialisten Didac AS et e-læringskonsept som består av tre programmer. Målgruppen er alle ansatte i kjedens medlemsbutikker som ønsker og trenger å styrke sin kompetanse. Kjedens medlemmer har vært tydelig på at medarbeider kompetanse er og vil være et viktig konkurransemiddel i årene som kommer. I nettbaserte e-læringsprogrammer vil de ansatte selv kunne velge oppstartstidspunkt og egen progresjon., noe som er en stor fordel i en hektisk hverdag. For å få størst mulig utbytte av programmene anbefales det at det er flere som deltar fra samme virksomhet. Administrasjonen kan også formidle kontakt mellom deltakere. Dette vil gi både faglig og sosialt utbytte. Programmene faktureres fra Texcon.

Vil du gjennomføre flere en ett kurs?

Har du allerede meldt deg på ett kurs og ønsker å starte opp med flere kurs, logger du deg inn med din BrukerID og Passord, klikk på det nye kurset du ønsker å gjennomføre under overskriften «fra Opplæringskatalogen» på din startside.

Følg instruksjonene og kurset vil bli tilgjengelig på din startside. Du kan da gjennomføre kurset umiddelbart, eller du kan logge deg inn for å gjennomføre kurset på et senere tidspunkt.

For spørsmål vedrørende påmelding og tekniske utfordringer kontakt Torkel Woldseth, Didac AS, 9165 2040 – torkel.woldseth@didac.no

Basis HMS leder:

Dette kurset er utarbeidet av DIDAC AS og Veritech AS for ledere i Varehandelen. Kurset tilfredstiller kravene  til grunnleggende HMS opplæring for arbeidsgivere beskrevet i Arbeidsmiljølovens § 3-5.

Kurset tar for seg temaer som; Arbeidsgivers plikter, krav til et godt arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, følgende ved overtredelse, verneombud, psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging av HMS arbeidet.

Kurset består av ulike temaer med noe teori, en rekke øvelser og en avsluttende test. Testen fungerer som en dokumentasjon på at lederen har gjennomført og bestått grunnleggende HMS opplæring for ledere.

Pris: Kr 0,- (Texcon betaler)

For påmelding:

http://training.didac.no/texcon/asp/registration/public/register_user.asp?regID=7C9ED6B4

 

Basis Butikksjef

Mange nye butikksjefer har lite eller ingen formell utdanning innen butikkfaget. I en travel hverdag er det ofte vanskelig og en stor utfordring å gjennomføre nødvendig faglig påfyll og kompetanseheving. Hensikten med dette programmet er å gi både ledere og de som aspirerer til det, en grunnleggende innføring i hva det vil si å drive en butikk, med en meget fleksibel gjennomføringsmodell.

Følgende områder dekkes av programmet: Økonomistyring, rekruttering, bemanningsplanlegging, arbeidsrett, forbrukerjuss og personalledelse.

Basis Butikksjef programmet består av 6 moduler med en avsluttende test etter hver modul. Deltakerne blir kjent med den ny ansatte butikksjefen Ole og de utfordringene og problemstillingene Ole står overfor i sitt daglige arbeid. Deltakerne får presentert både fagstoff og en rekke interaktive oppgaver som må løses underveis i kurset.

Texcon usteder Diplom når programmet er fullført.

Pris: Kr 1750,00 + mva (faktureres etter oppstart)

For påmelding:

http://training.didac.no/texcon/asp/registration/public/register_user.asp?regID=F993B4A7

 

Basis Varehandel

Dette programmet er et grunnkurs for butikkansatte og er utviklet gjennom et samarbeid mellom DIDAC AS og BI Varehandel. Hensikten med programmet er å sikre at alle ansatte med kundekontakt har grunnleggende kunnskap om det å jobbe i butikk, enten man er fulltids- eller deltidsansatt.

Følgende områder dekkes av programmet; Salg, butikkøkonomi og svinn og handleopplevelsen.

Dette programmet vil være tilpasset Texcons medlemsbedrifter og utvikles spesielt for kjeden. Lansering i 3. kvartal 2013.

Pris: Kr 0,- (Texcon betaler)

For påmelding:

http://training.didac.no/texcon/asp/registration/public/register_user.asp?regID=4C6BE222