Texconskolen

TEXCONSKOLEN

 

Basis HMS leder:

Dette kurset er utarbeidet av DIDAC AS og Veritech AS for ledere i Varehandelen. Kurset tilfredsstiller kravene til grunnleggende HMS opplæring for arbeidsgivere beskrevet i Arbeidsmiljølovens § 3-5.

Kurset tar for seg temaer som; Arbeidsgivers plikter, krav til et godt arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid, Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, følgende ved overtredelse, verneombud, psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging av HMS arbeidet.

Kurset består av ulike temaer med noe teori, en rekke øvelser og en avsluttende test. Testen fungerer som en dokumentasjon på at lederen har gjennomført og bestått grunnleggende HMS opplæring for ledere.

Pris: kr 330,- per kursplass for de 50 første/innen 31.12.18

For påmelding etter 1.1.19 kr 400,-/kursplass

Basis Varehandel

Dette programmet er et grunnkurs for butikkansatte og er utviklet gjennom et samarbeid mellom DIDAC AS og BI Varehandel. Hensikten med programmet er å sikre at alle ansatte med kundekontakt har grunnleggende kunnskap om det å jobbe i butikk, enten man er fulltids- eller deltidsansatt.

Følgende områder dekkes av programmet; Salg, butikkøkonomi og svinn og handleopplevelsen.

Dette programmet vil være tilpasset Texcons medlemsbedrifter og utvikles spesielt for kjeden. Lansering i 3. kvartal 2013.

Pris: Kr 600,- per kursplass for de 100 første/innen 31.12.18

For påmelding etter 1.1.19 kr 850,-/kursplass

 

Fagbrev gjennom vår samarbeidspartner Didac

Praktisk fagprøve

  • Gjennomføres på arbeidsplassen/butikken

Teorieksamen

  • Gjennomføres ved en videregående skole

Teori – Fagbrev salgsfaget på nett

  • 15 moduler
  • 3 innsendingsoppgaver
  • Interaktive nettkurs
  • Tester
  • Selvstudium med refleksjonsoppgaver og kontrollspørsmål
  • Innleveringer, case og eksamensoppgave

 

Erfaring fra butikksalg minimum 5 års relevant erfaring

Pris: Kr 8900,- per kursplass

For spørsmål vedrørende påmelding og tekniske utfordringer kontakt Torkel Woldseth, Didac AS,

 9165 2040 – torkel.woldseth@didac.no