Moms på all netthandel i EU

Moms på all netthandel i EU

EU innfører nå MVA fra første krone ved netthandel fra utlandet. Norge må følge etter og avvikle 350-kronersgrensen, mener Virke.

EU presenterte 1. desember en modernisering av MVA-systemet i det indre marked. EU skal stenge fribeløpsgrensen fra land utenfor EU. Dette fribeløpet er i dag 22 Euro, dvs. ca. 200 kr. Fribeløpet gir utenlandske netthandelsaktører en konkurransefordel i EU.  EU innfører i tillegg digital MVA-innbetaling for all e-handel i det indre marked, som Norge også er en del av.  Det betales allerede MVA fra første krone på all grensekryssende e-handel internt i EU.

I en kommentar på Virke.no heter det:

«Norge har dessverre gått motsatt vei av EU og økt utenlandske netthandelsbedrifters konkurransefordel i det norske markedet ved at fribeløpet i Norge ble økt fra 200 til 350 kroner i 2015. Norge eksporterer med det med åpne øyne både arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter ut av Norge. EU-kommisjonen anslår at MVA-fribeløpet på 22 Euro fører til årlige tapte skatte- og avgiftsinntekter på ca. 24 mrd. kroner i EU. Til sammenlikning anslår Virke at Norge taper 2,9 mrd. kroner i skatte- og avgiftsinntekter i 2016 på 350-kronersgrensen.

Norske forbrukere handlet i 2015 varer i utenlandske nettbutikker for nesten 10 mrd kroner.  Vi vet at den avgiftsfrie grensen på 350 kroner er en sterk driver for handel i utenlandske nettbutikker. Og veksten er sterk, 188% fra 2011 til 2015.»

– Vi ser at EU aktivt jobber for å forenkle og tilpasse sitt MVA-system til digitaliseringsbølgen og en stadig mer globalt konkurranseutsatt handelsnæring, sier Harald Jachwitz Andersen i Virke. I Norge har vi dessverre gått motsatt vei og eksportert flere tusen arbeidsplasser og milliarder av inntekter til staten gjennom vår avgiftsfrie grense på 350 kroner. Nå må vi lære av EU, snu og innføre MVA fra første krone også i Norge, fortsetter Andersen. (Kilde: Virke.no)

 

Kilde: Tekstilforum.no