Historikk

Historikk

Texcon AS ble etablert i 2007 ved en fusjon mellom AS Herrcon (1966) og Tekstilkjeden AS (1989).

 

Texcon AS ble etablert i 2007 ved en fusjon mellom AS Herrcon (1966) og Tekstilkjeden AS (1989). Herrcon og Tekstilkjeden var begge landsdekkende kjeder med tildels like driftskonsepter. De var begge medlemseiet, hadde overlappende leverandøravtaler, arrangerte innkjøpsmesser og er opptatt av å forbedre medlemmenes lønnsomhet og rammevilkår. AS Herrcon og Tekstilkjeden fusjonerte 6.6.2007 og skiftet navn til Texcon AS. Kjeden har hatt jevn og god vekst de seneste årene og har pr i dag 199 aksjonærer/medlemmer som representerer 285 butikker, lokalisert både i sentrum strøk og i kjøpesenter over hele landet. Medlemmenes butikker fremstår gjerne som «lokale merkevarer» i sine nærområder.