Paul Bukier slutter i Texcon

Paul Bukier slutter i Texcon

Denne uken ble det kjent at Paul Bukier slutter som administrerende direktør i Texcon AS. Styret og Bukier er blitt enige om at han fratrer sin stilling i Texcon AS og datterselskapene.

– 13 år er jo lang tid og litt slitasje kan det nok bli for noen og hver, så det er en grei beslutning, sier Bukier. – Kjeden har vært igjennom en rivende utvikling, både i forhold til teknologi og medlems- og omsetningsvekst og det skal man være fornøyd med. Samtidig ser man store utfordringer fremover i det å drive både butikk og kjede, fortsetter han.

– Hva tenker du spesielt på?

– Nye og endrede innkjøpsmønster, nye betalingsformer, nødvendighet av digital markedsføring, senterutviklingen, for å nevne noe, vil kreve nye tiltak fra butikkene. Leverandørstrukturen endrer seg og de store blir større, samt at fokus på egne «monobrands» butikker knapt har vært større. Ikke minst gir mange av leverandørenes distribusjonsstrategi hodepine for mange, inkludert netthandelen. Dette medfører at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å være unik for den enkelte butikk i betydningen av å være attraktiv for kunder i fremtiden, påpeker han.

– Hvordan ser du på bransjens utvikling i tiden fremover?

– Nå skal man være forsiktig og ikke være «besserwisser», men jeg tror nok at mange forretningsmodeller er i ferd med å forvitre eller rett og slett står for fall. Dette må man være forberedt på, uansett hvor man er i verdikjeden. Vi ser endringer allerede og det er en del utviklingstrekk som nok gjør det nødvendig å ta grep for noen og hver, sier Bukier.

– Forandringer er alltid vanskelig og til dels kan det være ubehagelig å gjøre endringer. Men vi vet at de kommer og de kommer fortere og hardere enn vi både liker og aner. Man er nødt til å gjøre endringer for å tilpasse seg en ny hverdag og overleve i tiden fremover, fortsetter han.

– Når du ser tilbake på perioden i Texcon – er det noe du skulle hatt ugjort?

– Masse. Og samtidig er det mye som nok også kunne vært gjort annerledes. Jeg skulle ønske at jeg i større grad hadde lykkes med å skape engasjement og oppslutning rundt det som etter min mening har vært viktige prosjekter, ikke bare for Texcon, men for hele bransjen. Dette gjelder både hos ansatte internt, medlemmene og leverandører. Men, med nye koster vil det gi nye muligheter, så slik sett er det bare å stå på.

– Hva skal du gjøre nå?

– Vel, jeg får si som et medlem, som la ned butikken i høst, sa: «Er det noen som har bruk for en lett utbrent kar som har fyllt 60 og med behov for mye fritid, så er det bare å ringe», ler Bukier.

– En liten time-out for å nullstille seg er nok smart, og deretter er ønsket selvfølgelig å jobbe videre. Om det blir i denne bransjen eller noe annet får tiden vise, men jeg velger å være optimistisk og se dette som en mulighet, sier Bukier. – Men jeg må også få lov til å takke både medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere for samarbeidet gjennom de 13 årene som har gått. Til tider har det jo vært «knakande» moro og givende og jeg ønsker alle lykke til videre, avslutter han.

 

Kilde: Tekstilforum.no