Samarbeidsfordeler

Samarbeidsfordeler

Som frittstående tekstilforhandler har du få forpliktelser i forhold til Texcon sentralt. Det eneste kravet for å delta i samarbeidet er at man er aksjonær i Texcon AS og at en "vesentlig" del av innkjøpene skjer gjennom Texcons leverandøravtaler. Idag har denne aksjeposten en verdi på 49.500,- kr, et beløp som er inntjent etter kort tid med en normal omsetning på 7-8 mill. kr. Utover det står det enkelte medlem helt fritt i forhold til egen drift, markedsføring og innkjøp.

 • Rabatter
 • Samlefakturering
 • Årsbonus
 • Leverandør/produktinformasjon
 • Faghandelsorientering
 • Frivillighet og selvstendighet
 • Forenklet administrasjon
 • Medlemskapet ivaretar lokal forankring og markedsposisjon
 • Medlemstilbud på andre varer og tjenester
 • Kurs og kompetansetilføring
 • Rasjonelt innkjøpssystem
 • Overskudd og avkastning til eierne

 

Bli medlem?