Utvidet tjenestetilbud!

Utvidet tjenestetilbud!

Texcon utvider sitt tjenestetilbud og lanserer TeC Regnskap

Regnskapsbransjen står i disse dager overfor omfattende endringer. Målsettingen fra myndighetene er at all dokumentflyt vedrørende regnskapsføring skal digitaliseres innen 2018.

Texcon er en betydelig aktør i tekstilbransjen i Norge. For å imøtekomme kravene fra myndighetene og butikkenes behov etablerer vi TeC Regnskap – et komplett regnskapsbyrå med spesialkompetanse innen tekstilbransjen.

TeC Regnskap vil i tillegg legge vekt på rådgivningsfunksjonen og være en dedikert og aktiv kommunikasjonspartner overfor kundene.

Våre medarbeidere vil kunne tilby relevante tilleggstjenester som verdifastsettelse, dokumentasjon til styremøter, lånesøknader, gjennomgang av leiekontrakter mm.

Les mer