Texcon med åpen messe

Texcon med åpen messe

Texcon ønsker å utvikle sin medlemsmesse til en åpen messe som innleder moteuken. – Først en felles messe for alle, siden showrom-aktiviteter og i løpet av uken et event som samler hele bransjen, foreslår adm. direktør Paul Bukier.

– Vi får klare tilbakemeldinger fra våre medlemmer at messer er en effektiv og rasjonell arena for innkjøp og inspirasjon. Derfor ønsker vi å legge til rette for å erstatte dagens Texcon-messe med en åpen messe, en arena som er åpen for alle, som en start på moteuken i Oslo. På denne måten kan man få et sted hvor alle kan møtes å orientere seg, gjøre avtaler og sette ordre, alt etter hva den enkelte ønsker. For så å fortsette innkjøpene i de respektive show-rommene rundt om i byen resten av uken. Vi synes også at vi bør ha et felles event hvor hele bransjen kan møtes i løpet av uken, sier Bukier. Totalt sett vil dette gi en god og effektiv moteuke i Oslo for alle parter.

Han ønsker å få med bransjen på å tenke langsiktig og stort: – Dagens Texcon-messe er et godt tilbud til våre medlemmer. Vi har fått klar beskjed fra våre medlemmer at de ikke har noe i mot at vi åpner messen også for andre innkjøpere, og for leverandører som vi ikke har avtale med i dag. Det viktigste for dem er at de har en god messearena, med relevante leverandører og god stemning. Men skal vi først lage en åpen messe, bør vi tenke stort. Ikke bare klær og tilbehør, men også åpne opp for andre kategorier, som for eksempel sko, smykker, bijouteri, vesker og bagger, kanskje sport, og andre ting som er interessante for innkjøperne. Det er et faktum at det er en sterk bransjeglidning i mange bransjer, og det må vi bare forholde oss til. Samtidig gir jo dette også spennende og interessante muligheter.

Han fortsetter:

– Hele bransjen er under sterkt press. Både leverandører og butikker møter stadig tøffere konkurranse fra flere hold. Bransjen har hatt marginal vekst de siste årene og det er dramatiske strukturelle endringer. Kjedene tar stadig markedsandeler og konkurransen fra netthandel øker. Marginene og lønnsomheten krymper for alle, både leverandører, agenter og butikker. Texcon har en rekke dyktige medlemmer, med veldrevne butikker, noe som bekreftes ved at rundt 75 prosent av de mest lønnsomme butikkene i Tekstilforums lønnsomhetsoversikt er Texcon-medlemmer. Men selv disse må innse at marginene krymper år for år. I den andre enden er det mange som sliter tungt og må gi opp. Vi ser at antall frittstående butikker er synkende. Derfor er det all grunn til å samarbeide om å tenke nytt for å finne mer effektive og smartere måter å drive på. Texcon vil gjerne bidra til dette. Vi har infrastrukturen til å arrangere en åpen messe, men kan godt tenke oss å ha med andre aktører som kan bidra til å koordinere og være med på å skape en moteuke som fungerer optimalt for både leverandører og innkjøpere.

Leverandører som har investert tungt i egne showrom gir uttrykk for at de gjerne vil ha kundene dit?

– Jeg har stor forståelse for at det er bedre å få vist fram en større bredde i kolleksjonene i et show-room enn på en messestand. Spesielt for store kunder. Men det er nettopp den riktige kombinasjonen av messe og show-room vi er ute etter å skape. Alle har også mange små kunder – kunder som det kan være rasjonelt og effektivt å møte på en messearena. Dermed kan det frigjøres tid i show-rommet til de viktigste og største kundene som ønsker og ikke minst kanskje bør gjøre innkjøpene der.

Du skisserer en moteuke som starter med messe og fortsetter med showrom-aktiviteter. Det vil gripe inn i dagens mønster med aktiviteter i showrommene fra mandag til søndag?

– Slik har det jo vært i mange år, men de fleste har vel erfart at det kan være ganske stille i mange showrom mot slutten av moteuken. Derfor vil det etter min mening ikke være noe problem å komprimere perioden med showrom aktiviteter. I dag er Texcon-messen i forkant av moteuken på lørdag og søndag som med dagens opplag passer bra. Om messen skal gå over to eller tre dager må vi komme tilbake til, men de fleste er vel enige i at det er bedre med to dager med fullt trøkk enn tre rolige dager, selv om tre dager med kjempetrøkk hadde vært fantastisk, ler Bukier. Uansett er det naturlig at ting utvikler seg og et nytt messekonsept vil innebære fordeler for både leverandører og innkjøpere, enten det blir en utvidet Texcon messe eller et nytt og mer åpent messekonsept.

Texcon arrangerer sin medlemsmesse på Norges Varemesse på Lillestrøm første helgen i februar og har en avtale for fire år. Bukier ser ingen problemer med å arrangere en åpen messe på Lillestrøm:

– Norges Varemesse ligger på aksen Gardermoen – Oslo. Det tar 12 minutter med tog fra Oslo S, noe som er en bagatell sammenlignet med hvor lang tid det kan ta å bevege seg rundt i Oslo sentrum. Både innkjøpere og utstillere står fritt til å velge og vrake i hotell- og restauranttilbud i hele Oslo-området og «dagpakke problematikken» er borte, begge deler er noe som garantert vil bidra til å redusere kostnadene for både utstillere og besøkende.

Han har luftet idéene på Texcons årlige leverandørmøte og har fått mange tilbakemeldinger. Noen er skeptiske og ønsker bare showrom-aktiviteter, men langt flere stiller seg positive til en åpen messe og ser interessante muligheter til å få nye kunder og ikke minst få vist frem nyheter. At bransjen bør samarbeide om å lage en så god og effektiv moteuke i Oslo som mulig, er åpenbart for de fleste.

– Vi vil fortsette å arbeide med planene og se på mulighetene for å involvere flere aktører som kan bidra, sier Bukier, som håper å kunne invitere til en ny messe i august 2017 som starten på Moteuken i Oslo i samarbeid med resten av bransjen.

 

Kilde: Tekstilforum