Texcon og Didac med fagbrev

Texcon og Didac med fagbrev

Nettbasert utdanning for fagbrev i salgsfaget er en god mulighet å få offentlig kompetansedokumentasjon for dem som har noen år bak seg i tekstilbransjen. Man kan starte og gjennomføre utdanningen når det passer den enkelte.

Didac har levert nettbasert teoridel til fagbrevet i salgsfaget i en årrekke. Sammen med Texcon har Didac tilpasset kurset for medarbeidere i tekstilbransjen.

– Vi har jobbet samen med Didac en periode for å utvikle et tilbud som kan heve kompetansen hos medlemmene. Det er helt avgjørende for en faghandelskjede å ha en kontinuerlig kompetanseutvikling. Men tiltakene må tilpasses den situasjonen medlemmenes ansatte er i. Det er ulik teoretisk bakgrunn, ulik bevissthetsgrad om nødvendigheten av oppgradering og ulik motivasjon. Men det er et faktum at behovet for å holde seg oppdatert på ulike fagområder, både når det gjelder tekstilfaglig kompetanse, service, salg og menneskebehandling, blir stadig viktigere. Men i en travel hverdag kan det ikke legges opp til et langt, omfattende utdanningsløp, men en fleksibel oppdatering som medarbeiderne kan tilpasse til sin arbeids- og livssituasjon, sier Paul Bukier, adm. direktør i Texcon.

Økonomisk hjelp

– Didacs kursopplegg er meget innholdsrikt og fleksibelt, noe så mange som mulig i bransjen bør gjennomføre.  For å gjøre det mulig at flest mulig av medlemmenes ansatte kan gjennomføre kurset og få fagbrev kommer vi til å tilby økonomiske incentiver og stipendordninger fra Texcon sentralt, sier Bukier.

Offentlig dokumentasjon

– Det er viktig å kunne dokumentere sin kompetanse. Med vårt nettbaserte kursopplegg med teoridelen av fagbrev for salgsfaget får man en offentlig dokumentasjon med fagbrev, sier Torkel Woldseth og Jon Anders Hessby i Didac.

Fagbrev for salgsfaget er åpent for alle. Kurset er delt opp i 15 moduler som skal gjennomføres i løpet av to til seks måneder. Det består av tre innsendingsoppgaver, interaktive nettkurs, tester, selvstudium med refleksjonsoppgaver og kontrollspørsmål og innleveringer, case og eksamensoppgave. En praktisk fagprøve gjennomføres på arbeidsplassen. Teorieksamen tas ved en videregående skole, enten i desember eller juni. Det stilles ingen formelle krav til tidligere utdanning, men man må ha minimum fem års relevant erfaring. Deltakerne kan starte når de ønsker og bestemme sitt eget tempo. De får hjelp av Didacs erfarne veiledere gjennom hele kurset.

Kurset omfatter følgende emner: Salg, service, markedsføring, butikkøkonomi, økonomistyring, personaladministrasjon, rekruttering, ledelse, forbrukerjus og HMS.

«Nå forstår jeg hvorfor»

Didac har vært leverandør av nettbaserte kurs i 15 år og har utviklet og gjennomført kursopplegg for rundt 50 store og små kjeder.

– Texcon er den første kjeden i tekstilbransjen som formaliserer et samarbeid om fagbrevutdanning i salgsfaget. Vi synes det er meget positivt at kjeden går inn med stipendordninger for å bidra til at medlemmenes ansatte kan gjennomføre utdanningen, sier Torkel Woldseth. Han fortsetter: Vi har erfart at kursdeltakerne opplever utdanningen som motiverende, og at de får større forståelse for butikkdrift og en mer helhetlig tankegang. En typisk replikk som vi har hørt fra mange kursdeltakere er; «Nå forstår jeg hvorfor».

 

Kilde: Tekstilforum.no